Bestyrelse er optaget af at styrke fællesskabet i vores haveforening. Bestyrelsen ønsker derfor at støtte medlemmer, der har en god ide til et projekt til gavn for fællesskabet i Haveforeningen Risskov. Derfor vil haveforeningen give et tilskud på op til 5000 kr. til fx indkøb eller til afholdelse af et arrangement. Der vil pr. år kunne gives tilskud til et eller to projekter. 
 

Retningslinjerne for at kunne få tilskud til et projekt er:  

  1.  Projektet skal være til gavn for fællesskabet. 
  2. Alle medlemmer skal kunne deltage eller få gavn af det, hvis de ønsker det. Dermed ikke sagt, at alle medlemmer behøves være interesseret i det. 
  3. Projektet skal annonceres mindst en måned før på opslagstavlen. 
  4. Projektet skal være beskrevet, så det tydeligt fremgår, hvad formålet er.  
  5. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvem der påtager sig ansvaret for projektet samt hvordan det tænkes gennemført.
  6. Der skal være et budget for projektet. 
  7. Medlemmer må ikke tjene penge på projektet hverken i form af løn eller fx overskud ved salg. 

Hvis du har en god ide til et projekt, så send bestyrelsen en ansøgning på mail/brev, hvor du beskriver projektet ud fra ovenstående retningslinjer. Det er bestyrelsen, der endeligt udvælger de projekter, der støttes. Ansøgningerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1/5 2018. Såfremt der ikke er tilsendt nogle projekter eller godkendt nogle projekter på det tidspunkt, vil ”først til mølle” princippet gælde efter d. 1/5 i indeværende sæson, for projektansøgninger. 
Inspiration til projekter kan fx være: Arrangement med naturvejleder om ”Insekthoteller”, Bænk ved klubhuset, ”VM i Fodbold på storskærm”, Fællesspisning osv.