Haveforeningen inviterer hver sæson til fællesarbejde 5 gange. Udvalget for fællesarbejdet står for disse og sammen med medlemmerne sørger vi for at vores udenomsarealer bliver vedligeholdt og fremstår pæne og ordentlige. Neden for ses ekempler på opgaver til fællesarbejde:

  • Oprydning og vedligholdelse af det grønne bælte ved Grenåvej
  • Oprydning og lugning på matriklen og området ved vores foreningshus
  • Rengøring af foreningshus
  • Diverse andre opgaver (male, lappe og skrubbe)

Som medlem i haveforeningen er man forpligtiget til at møde til fællesarbejde mindst to gang pr. sæson.

I aktivitestkalenderen samt ved vores veje og fælleshus kan man læse hvornår der indkaldes til fællesarbejde og hvilke opgaver der skal løses. Der vil til fællesarbejde kunne nydes en øl/vand evt. kaffe i pausen og indimellem slutter vi af med en let anretningt i form at grillpølse og brød.

Vi glæder os til at se dig til fællesarbejde, hvor man sammen med andre medlemmer kan få en hyggelig snak og hjælpe til med, at vores haveforening altid fremstår pæn og indbydende.