Inden du bygger!

Inden du bygger om eller bygger nyt, er der nogle vigtige regler og retningslinjer du skal kende og overholde. Hvis ikke disse regler overholdes, risikeres det at dit byggeri ikke godkendes og skal rives ned igen.

Disse retningslinjer er beskrevet dels i lejekontrakten med Aarhus kommune og i Byggeretningslinjerne fra Kolonihaveforbundets Aarhus Kreds. De opdaterede byggeretningslinjer kan ses på https://aarhuskredsen.dk/index.php/byggeregler/.

Her på siden kan du også downloade din byggeansøgning som skal underskrives af formanden i haveforeningen.

Som en ekstra hjælp kan man på denne side også læse en udførlig vejledning med hjælp til de tegninger og planer som skal laves i forbindelse med byggetilladelsen. Venligst lånt af HF. Marienlyst