Det har vist sig umuligt at grave som det  oprindeligt var planlagt. Grundvandet står simpelthen for højt til, at det kan lade sig gøre. I stedet for vil entreprenøren skyde alle de langsgående rør ind. Mellem 1. og 2 havegang, mellem 2. og 3. havegang, mellem 3. og 4. havegang, mellem 4. og 5. havegang og mellem 5. og 6. havegang. Det 
vil for langt de fleste betyde, at der vil være meget kortere fra egen kloakbrønd til en hovedledning og dermed meget mindre gravearbejde i de enkelte haver. Der er noteret 45 
haver, der vil skulle have en anden brøndplacering end oprindelig tegnet. De berørte haver vil alle blive kontaktet, ligesom alle jer der har sendt mail til Jesper (og det er mange) nok skal blive kontaktet, før der skal graves i jeres have. Selv om I endnu ikke har fået svar, er I ikke glemt. De ændrede planer får stor betydning for vores muligheder for at færdes i bil i haveforeningen i det tidlige forår, og især jer, der er i gang med at bygge, skal lægge mærke til dette: Alle de langsgående rør bliver samlet og skudt ind som en samlet proces. Det betyder, at når de starter – formodentlig i slutningen af marts – vil det ikke være muligt at køre på haveforeningens område i ca 3 uger. For mange vil det nok falde sammen med planer om at flytte ud i haven fra vores vinterhi, så tag endelig det med i jeres planlægning. Vi sender besked ud lige så snart vi kender starttidspunktet!